sobota, 27 maja 2017

O Programie Erasmus+Programu Erasmus+ Edukacja szkolna akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej
Projekt „W drodze ku jakości”  nr 2016-1-PL01-KA101-023489

Po  zaakceptowaniu  przez FRSE Erasmus+ KA-1 naszej szkolnej aplikacji, od 1 czerwca 2016 roku zaczęliśmy realizować działania związane z wdrożeniem tego projektu w życie szkolne. Koordynatorami projektu zostały: Elena Chwedoruk ( poziom Gimnazjum) i Marzena Chwedoruk (poziom Szkoły Podstawowej). Czas trwania projektu – 24 miesiące.  Głównymi celami realizowanego projektu są:

  • zwiększenie kompetencji językowych  nauczycieli w zakresie języka angielskiego jako języka obcego;
  • zwiększenie kompetencji informatycznych nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi TIK i portali społecznościowych w procesie nauczania;
  • przygotowanie kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć w systemie dwujęzycznym z elementami  CLIL;
  • możliwość otworzenia klasy dwujęzycznej na poziomie nowej szkoły podstawowej po reformie.


Dla osiągnięcia tych celów zostały podjęte następujące działania:

  1. W ramach projektu nauczyciele naszej szkoły biorą udział w kursie języka angielskiego, który jest prowadzony na terenie szkoły przez nasze anglistki  na 2 poziomach: A2 i B1. Każdy uczestnik projektowych mobilności (nie anglistka) musi ukończyć taki  kurs lub przedstawić zaświadczenie o odbytym kursie językowym w innej organizacji.
  2. Każdy uczestnik projektu musi wykazać się znajomością narzędzi komputerowych, które mogą być użyte w procesie edukacyjnym. W tym celu nauczyciele naszej szkoły biorą aktywny udział w komputerowych kursach on-line, które udostępnia i prowadzi Program       e-Twinning w ramach działalności FRSE i Agencji Narodowej Programu Erasmus+. Udział w takich kursach umożliwia rozwój kompetencji informatycznych i poznanie różnorodnych narzędzi, które mogą być przydatne w nauczaniu szczególnych przedmiotów szkolnych.
  3. Komisja Projektowa zakwalifikowała do udziału w zagranicznych kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli 16 osób z Grona Pedagogicznego naszej szkoły. Dla lepszego wykorzystania możliwości poznawczych po dwie osoby wezmą udział w każdym wakacyjnym kursie- nauczyciel przedmiotu i anglistka.